Skip to main content

 

GIỚI THIỆU VỀ KHOA XÉT NGHIỆM

 

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trưởng khoa: BSCKII NGUYỄN VĂN HÒA

+ Điện thoại:

+ Email:

KTV trưởng: CN NGUYỄN THỊ HIỀN

+ Điện thoại:

+ Email:

Tổng số nhân viên: 19

Gồm 04 bộ phận:

+ Sinh hóa

+ Huyết học

+ Ngân hàng máu

+ Dịch thải và miễn dịch 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Các mặt hàng xét nghiệm của khoa:

- Tất cả các chỉ tiêu về sinh hóa và huyết học đạt độ chuẩn cao: Ure, Creatinin, đường máu, HBA1C, cholesterol, Triglycerid, HDL - C, LDL - C, Na+, K+, CL, Ca, Amylaza, Albumin, protein, GOT, GPT, GGT, Bilirubin - T, Bilirubin - D, CTM 18 thông số, CTM 24 thông số.

- Các marker ung thư bằng phương pháp miễn dịch.

- TSH, T3, FT4.

- Huyết, tủy đồ.

- Tế bào Haragves.

- Nghiệm pháp Coombs trực tiếp, Nghiệm pháp Coombs gián tiếp.

- Phân tích nước tiểu 10 thông số.

- Đông máu toàn bộ.

- Truyền máu toàn phần, hồng cầu khối, plasma tươi đông lạnh, plasma giàu tiểu cầu.

- Gạn tách bạch cầu, tiểu cầu trong điều trị bạch cầu kinh dòng tủy, tăng tiểu cầu nguyên phát trong bệnh đa hồng cầu. 

III. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

- Phương tiện và thiết bị làm việc:

+ Bộ phận sinh hóa: Được trang bị một dàn Hitachi 902,1 Cobas C311,1 dàn miễn dịch sinh hóa Elecsys 2010.

+ Bộ phận huyết học: Các máy phân tích huyết học: KX - 21, K 4500 của Sysmex, CellDyn 3700 của Abbotte; dàn đông máu tự động ACL 7000.

+ Bộ phận dịch thải và miễn dịch: 01 dàn phân tích nước tiểu tự động Cobas U411; 02 máy nước tiểu Clinnitek STATUS, 01 hệ thống Elisa tự động của Biorad.

+ Bộ phận NHM: Được trang bị 01 hệ thống dây chuyền lạnh hiện đại của Luxambua để bảo quản, điều phối máu và các sản phẩm máu. 01 máy ly tâm lạnh Beckman Coulter để sản xuất các chế phẩm máu.

- Ngoài ra, khoa được trang bị nhiều Kính hiển vi và máy ly tâm hiện đại.