Skip to main content

 

GIỚI THIỆU VỀ KHOA DƯỢC

 

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trưởng khoa: DSCKI HÀ THỊ LỆ THỦY

+ Điện thoại: 0982.353.077

+ Email: hathilethuy@gmail.com

Phó khoa: DSĐH PHAN THANH MINH

+ Điện thoại: 

+ Email: 

 Phó khoa: DSĐH LÊ THỊ HOÀI THANH

+ Điện thoại: 

+ Email: 

Tổng số nhân viên: 27

Trong đó: 

+ Dược sĩ chuyên khoa I: 01

+ Dược sĩ Đại học: 04 người 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Cung ứng thuốc, hóa chất xét nghiệm, hóa chất chuyên dụng, y dụng cụ và vật tư tiêu hao.

2. Công tác dược chính toàn viện

3. Công tác thông tin thuốc, Dược lâm sàng nhằm kiểm tra, giám sát và hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý

4. Pha chế một số thuốc dùng nội bộ

5. Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học là cơ sở thực hành của sinh viên Dược các Trường Trung cấp Y tế, tham gia giảng dạy tại Trường trung cấp Y tế Quảng Bình. 

III. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

1. Cơ sở vật chất:

- Có đủ phương tiện và kỹ thuật bảo quản và pha chế thuốc theo đơn.

- Phương tiện thông tin: Vidal 2001, 2002, 2003, Hướng dẫn sử dụng kháng sinh, Dược thư quốc gia, Thuốc lưu hành tại Việt nam, tập san Dược lâm sàng, Thông tin y học…

- Khoa Dược được bố trí tại địa điểm trung tâm Bệnh viện thuộc tầng 2 khu nhà kỹ thuật.

2. Kết quả hoạt động:

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình năm 2006

- Giấy khen của Bệnh viện năm 2007

- Triển khai kỹ thuật mới: phần mền quản lý dược 2009 

IV. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Tham mưu cho Hội đồng thuốc và điều trị bệnh viện về thuốc để xây dựng danh mục thuốc dùng trong bệnh viện, nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc an toàn, hợp lý

- Hợp tác với các cơ sở y tế, khoa Dược của bệnh viện bạn, các cơ quan chức năng của ngành để xây dựng và hoàn thành chức năng, nhiệm vụ khoa Dược trong hệ thống bệnh viện

- Tăng cường thông tin, cập nhật, sử dụng tin học trong chuyên môn để nâng cao trình độ nghiệp vụ.

- Đào tạo, bồi dưỡng sau đại học