Skip to main content

 

GIỚI THIỆU VỀ KHOA DINH DƯỠNG

 

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 Phó phụ trách khoa: CN BÙI NHỊ SEN

+ Điện thoại: (052)

+ Email:

 Phó khoa: 

+ Điện thoại: (052)

+ Email: 

Điều dưỡng trưởng: NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

+ Điện thoại: (052) 

+ Email:

Tổng số nhân viên: 11

Trong đó:

+ 1 Điều dưỡng - Phó phụ trách khoa.

+ 1 Điều dưỡng trung cấp - Điều dưỡng trưởng.

+ 9 Cán bộ khác   

II. NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

1.  Tổ chuyên môn:

- Tư vấn dinh dưỡng, xây dựng các thực đơn bệnh lý.   

- Hướng dẫn, theo dõi tiết chế dinh dưỡng.

- Kiểm tra, giám sát thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tổng hợp suất ăn của các khoa báo về

2.  Tổ dịch vụ:

- Cung cấp các mặt hàng ăn uống, giải khát

- Nhóm cung cấp suất ăn cho người bệnh và nhân viên từ 400 đến 450 suất ăn/ ngày.

- Nhóm vệ sinh. 

III. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Hoạt động chủ yếu của khoa Dinh dưỡng trong thời gian dài chỉ cung cấp suất ăn cho người bệnh dưới mọi hình thức, hoạt động chuyên môn chưa nhiều. Nhưng từ năm 2006 đến nay khoa Dinh dưỡng đã chú trọng đến chất lượng chuyên môn. Cung cấp các suất ăn bệnh lý (qua tự báo của người bệnh) và tư vấn dinh dưỡng phần lớn cho người nhà tại khoa Điều trị tích cực và bệnh nhân một số khoa khác. Do vậy lượng suất ăn được tăng lên rõ rệt.

Cụ thể từ trung bình 50 đến 70 suất (năm 2004 - 2006) đến 260 suất/ ngày năm 2007 và  đến tháng 5 năm 2010 là 413 suất/ ngày.

Đặc biệt từ năm 2009 đến nay công tác kiểm tra, giám sát chất lượng suất ăn được đảm bảo, đa dạng hóa thức ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Công tác tư vấn dinh dưỡng lâm sàng được tăng cường. Nhu cầu ăn uống của người bệnh cơ bản được đảm bảo.  

IV. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Tổ chức thực hiện chế độ ăn trong Bệnh viện theo Quyết định 2789 ngày (10/8/2006) của Bộ Y tế, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tuyên truyền, hướng dẫn người bệnh ăn uống hợp lý, phù hợp với bệnh tật, đảm bảo vệ sinh. Tư vấn dinh dưỡng cho người bệnh và gia đình người bệnh.

- Sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện chế độ ăn cho người bệnh.

- Nghiên cứu khoa học, tham gia đào tạo tuyến dưới về dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện.

- Tổ chức khám và điều trị ngoại trú cho người bệnh về dinh dưỡng.