Skip to main content

 

GIỚI THIỆU VỀ KHOA MẮT

 

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trưởng khoa: BSCKI TRẦN THANH PHONG

+ Điện thoại: 0912092869

+ Email: tranthanhphongqb@yahoo.com.vn

Phó trưởng khoa : Ths Bs TRẦN ÁNH DƯƠNG

+ Điện thoại : 0988.834.834

+ Email : bsadqb@gmail.com

 Điều dưỡng trưởng: TRẦN THỊ HOÀI AN

+ Điện thoại:

+ Email:

 Tổng số nhân viên: 13

Trong đó:

+ Bác sỹ CKII: 01

+ Thạc sỹ: 01

+ Bác sỹ CKI: 01

+ Bác sỹ CK định hướng: 01

+ Điều dưỡng đại học: 01

+ Điều dưỡng trung học: 16

+ Cán bộ khác: 02

II.  CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Khám chữa bệnh về mắt:

- Chữa các bệnh về mắt bằng nội khoa

- Mổ đục thủy tinh thể

- Mổ Glocom

- Lác (lé)

- Mộng thịt (có ghép kết mạc tự thân)

- Sụp mi

- Quặm

- Các u hốc mắt (phần trước), u mi mắt, u kết mạc, giác mạc…

- Nối lệ quản và đặt ống silicon lệ quản bằng phương pháp nội soi chữa tắc lệ đạo

- Phẩu thuật Phaco

- Phẫu thuât tạo hình mi mắt

- Phẫu thuật nối lệ quản đứt

2. Khám sức khỏe

3. Chỉ đạo tuyến

4. Nghiên cứu khoa học  

III. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

- Cơ sở vật chất: Khoa Mắt là một khoa độc lập gồm 25 giường bệnh và 02 giường điều trị theo yêu cầu.

- Có máy khám bệnh sinh hiển vi, kính hiển vi phẫu thuật, máy khám lác shinoptopho, máy tập nhược thị cho trẻ. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Năm 2010 đang tiến hành triển khai mổ phaco, siêu âm mắt. Trong các năm tới tiến hành điều trị Laser các bệnh đáy mắt.