Skip to main content

 

 

 

 Giám đốc BS CKII Dương Thanh Bình Điện thoại: (052) 3828731 Email: dtbinhcardio@gmail.com

Giám đốc

BS CKII Dương Thanh Bình

Điện thoại: (0232) 3828731

Email: dtbinhcardio@gmail.com

 

 

Phó Giám đốc

THS.BS CKII Trần Tiến Hùng

Điện thoại: (0232) 3824196

Email: bshung_2006@yahoo.com.vn

Phó Giám đốc

THS.BS Nguyễn Xuân Đoàn

Điện thoại: (0232) 3845390

Email: thsdoan@yahoo.com

Phó Giám đốc

BS CKII Nguyễn Văn Phong

Điện thoại: (0232) 

Email: bsphongtmh@gmail.com