Skip to main content

 

GIỚI THIỆU VỀ KHOA KHÁM BỆNH

 

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 Trưởng khoa: ThS.BS NGÔ THỊ MINH HIỀN

+ Điện thoại: 

+ Email: 

 Điều dưỡng Trưởng: LÊ VIẾT LƯỢNG

+ Điện thoại: 

+ Email:

Tổng số nhân viên:  17 

Trong đó:

+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I: 01 người

+ Hộ sinh TC: 03 người

+ Điều dưỡng: 13 người (Trong đó: 02 Điều dưỡng Đại học, 03 Điều dưỡng Cao đẳng, 08 Điều dưỡng Trung cấp).

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến khám. Thực hiện chỉ tiêu khám bệnh của bệnh viện giao.

- Khám bệnh, chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú; thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các tổ chức trường học, cơ quan, xí nghiệp.

- Tổ chức dây chuyền khám sức khỏe theo nhiệm vụ được giao.

- Nghiên cứu khoa học

- Đào tạo cán bộ tại chỗ và huấn luyện cho tuyến dưới

- Sàng lọc và kiểm soát dịch bệnh khi có dịch xảy ra.

III. NĂNG LỰC KHOA VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

- Khám bệnh, chẩn đoán và điều trị cho người bệnh bị các bệnh mãn tính, cấp tính không nhập viện điều trị.

- Khám sức khỏe, tuyên truyền giáo dục về chăm sóc sức khỏe cho người bệnh và người nhà của bệnh nhân

- Nắm vững và tuyên truyền luật bảo hiểm y tế.