Skip to main content

 

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ

 

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trưởng phòng: KS PHAN TRỌNG XUÂN

+ Điện thoại:

+ Email:

Phó Trưởng phòng: KS PHẠM XUÂN BÌNH

+ Điện thoại:

+ Email:

Tổng số nhân viên: 16 người

Trong đó có:

+ Kỹ sư: 02 người;

+ Cao đẳng: 01 người;

+ Trung cấp: 03 người;

+ Công nhân kỹ thuật: 10 người.

Các bộ phận trong phòng:

1. Văn phòng - Kế hoạch: 02 người (Trưởng, Phó phòng)

2. Bảo trì thiết bị y tế: 06 người

3. Cơ khí tổng hợp: 08 người 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

- Căn cứ kế hoạch bệnh viện, lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, trang thiết bị y tế trong toàn viện trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện cung ứng đầy đủ thiết bị y tế theo kế hoạch được duyệt;

- Tổ chức việc đấu thầu mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị y tế;

- Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế - cơ khí kịp thời;

- Lập hồ sơ, lí lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và an toàn sử dụng máy

- Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản TBYT

- Quản lý việc nhập, cấp phát tại kho trang thiết bị, vật tư y tế 

III. CHỈ TIÊU CHUYÊN MÔN

- Thực hiện kế hoạch việc tổ chức việc đấu thầu mua sắm các trang thiết bị y tế sớm trong năm;

- Bảo trì thiết bị y tế: 2 lượt/năm (trong đó có khoảng: hơn 900 TBYT)

- Cơ khí toàn viện: 2 lượt/năm (trong đó có khoảng: gần 900  thiết bị cơ khí)

- Sửa chữa: khoảng 250 lượt/năm;

- Đại tu cơ khí: 150 giường, cáng (chỉ tiêu năm 2007: 60 cái; 2008: 120 cái; 2009: 150 cái) 

IV. CÁC THÀNH TÍCH NỔI BẬT

1. Nghiên cứu khoa học:

- Năm 2004: Có đề tài thực tế (do kỹ sư Phan Trọng Xuân thực hiện): Lập bảng tính khối lượng dầu đen trong tẹc tại Bệnh viện (vì điều kiện lúc bấy giờ chưa bảo vệ, nhưng đề tài đã áp dụng có hiệu quả để đo dầu đen trong tẹc nằm ngang: dùng thước đo theo chiều cao để tính được khối lượng, dung tích dầu hiện có…).

- Năm 2009: Có đề tài thực tế (do kỹ sư Phan Trọng Xuân thực hiện): Lập trình phần mềm quản lý trang thiết bị kỹ thuật (sau khi xong, phần mềm đã được ứng dụng đưa vào thực tế ứng dụng quản lý ở 2 lĩnh vực: quản lý trang thiết bị y tế và quản lý trang thiết bị hành chính quản trị trong toàn viện có hiệu quả tốt).

2. Thành tích qua các năm:

Bằng khen của UBND tỉnh tặng

- Năm 2003 được tặng giấy khen của Bệnh viện;

- Năm 2004 được tặng bằng khen UBND Tỉnh Quảng Bình;

- Năm 2005 được tặng bằng khen của UBND Tỉnh Quảng Bình;

- Năm 2007 được tặng giấy khen của Bệnh viện;

- Năm 2008 được tặng giấy khen của Đảng ủy Bệnh viện;

3. Phương hướng:

-  Tăng thêm một số đề tài  khoa học kỹ thuật đáp ứng phục vụ tốt công tác chuyên môn Bệnh viện ngày càng tốt hơn.