Skip to main content

 

GIỚI THIỆU VỀ KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 Trưởng khoa: BSCKII PHẠM NGỌC ANH

+ Điện thoại: 0912 482109

+ Email: bsngocanhcubadh@gmail.com

 Điều dưỡng trưởng: NGUYỄN THỊ HUÊ

+ Điện thoại:

+ Email:

 Tổng số nhân viên: 11

Trong đó:

+ Bác sĩ CKII: 01

+ Bác sĩ CKI: 01

+ Điều dưỡng Trung học: 04

+ KTV Trung cấp: 04

+ Cán bộ khác: 01 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng cho người bị khiếm khuyết, giảm chức năng và tàn tật.

- Hướng dẫn sử dụng các dụng cụ trợ giúp cho người bệnh.

- Nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật.

- Tham gia giảng dạy cho học sinh Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình. 

III. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

1. Cơ sở vật chất:

- 01 phòng điều trị điện trị liệu;

- 01 phòng điều trị bằng thủy trị liệu;

- 01 phòng tập vận động;

- 01 phòng điều trị nhiệt trị liệu.

2. Trang bị:

STT

Tên thiết bị chuyên ngành PHCN

Số lượng

Nước sản xuất

1

Bồn thủy trị liệu

04

Nhật

2

Bể Paraffin

01

Nhật

3

Máy tập khớp vai

01

Nhật

4

Máy tập khớp cổ tay

01

Nhật

5

Thang tường

04

Nhật

6

Máy vi sóng

01

Nhật

7

Đèn hồng ngoại

02

Hà Lan

8

Đèn tần phổ

02

Trung Quốc 

IV. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Mở rộng phạm vi điều trị tại các Khoa lâm sàng.

2. Nghiên cứu tỷ lệ người tàn tật và nhu cầu phục hồi chức năng thuộc địa bàn Tỉnh QB.

3. Triển khai kỹ thuật kéo giãn cột sống và các khớp.

4. Hướng về cộng đồng tham gia công tác phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.