Skip to main content

 

GIỚI THIỆU VỀ KHOA TRUYỀN NHIỄM

 

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trưởng khoa: BS LÊ CỪ

+ Điện thoại: 0912 302431

+ Email:

Phó Trưởng khoa: BS NGÔ THỊ PHƯƠNG LAN

+ Điện thoại: 0982 843898

+ Email:

Điều dưỡng trưởng: NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

+ Điện thoại: 0987 079661

+ Email:

Tổng số nhân viên: 14

Trong đó:

+ Bác sĩ: 03

+ Điều dưỡng: 09

+ Hộ lý: 02 

II. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Khoa có đội ngũ cán bộ liên hồi có trình độ chuyên môn sâu và có kinh nghiệm trong công tác chẩn đoán và điều trị, có khả năng thu dung điều trị bệnh nhân truyền nhiễm trên địa bàn và tuyến dưới chuyển lên. Sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới về mặt chuyên môn khi có nhu cầu về chức năng, nhiệm vụ đảm nhiệm công tác thu dung, điều trị chăm sóc bệnh nhân truyền nhiễm dưới sự phân công của Ban giám đốc Bệnh viện.